Zapytanie ofertowe

Cofnij

Forma Prawna (wybierz)

 spółka z.o.o. spółka akcyjna spółka jawna spółka komandytowa spółka cywilna indywidualna działalność gospodarcza stowarzyszenie fundacja

Forma Rozliczeń (wybierz)

 księgi handlowe książka przychodów i rozchodów ryczałt

Rodzaj Działalności (wybierz)

 handel usługi produkcja

Czy firma jest płatnikiem VAT (wybierz)

 tak nie

Średnia ilość dokumentów księgowych w miesiącu (wpisz)

Faktury Kosztowe

Faktury sprzedażowe

Operacje kasowe

Podróże służbowe

Rachunki bankowe (wybierz)

 PLN EUR GBP USD INNE

Tranzakcje z kontrahentami zagranicznymi (wybierz)

 Brak Eksport towarów Eksport usług Import towarów Import usług WNT WDT

Środki trwałe (wybierz)

 Brak Nieruchomości Urządzenia biurowe Środki transportu Maszyny produkcyjne Inne

Raporty miesięczne dla zarządu (wybierz)

 Bilans Rachunek zysków i strat Specyfikacja zobowiązań i należności Przepływy pieniężne Inne Bez raportów

Zatrudnienie (wpisz)

Umowa o prace (wpisz ilosc osob)

Umowa zlecenie (wpisz ilość osób)

Dodatkowe usługi (wybierz)

 Brak Przelewy bankowe GUS Inne

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez biuro rachunkowe Optima Robert Bakalarski