Usługi

Cofnij
 • Zajmujemy się obsługą spółek prawa handlowego, krajowych i zagranicznych, spółek cywilnych i firm jednoosobowych w zakresie:
  • Prowadzenie ksiąg handlowych
  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Doradztwa podatkowego
  • Rozliczania ryczałtu – ewidencjonowanego
  • Sporządzania ewidencji dla potrzeb VAT
  • Prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • Prowadzenia ewidencji kasowej i bankowej z monitoringiem zobowiązań i należności
  • Sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych i ZUS
  • Prowadzenia kadr i płac
  • Wyprowadzania zaległości, korekt błędnych księgowań, korekt deklaracji
  • Sporządzania rocznych sprawozdań finansowych
  • Reprezentacji przed urzędami skarbowymi i ZUS
 • Umożliwiamy dostęp on line do wybranych pozycji w księgach handlowych lub podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 • Dokument możemy odebrać drogą elektroniczną lub osobiście na terenie Warszawy.